ลูกไก่เนื้อ ไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ไก่แก่(เพศเมีย) ไก่แก่(เพศผู้)  ลูกไก่ไข่ ไก่สาว
17.00 บาท/ตัว 39.00 บาท/กก
ณ คลองตัน 44บ.
62.00 บาท/กก. 52.00 บาท/กก. 19.00 บาท/ตัว 145.00 บาท/ตัว
 
ไข่ไก่คละใหญ่
ไข่ไก่ลคละเล็ก
ลูกสุกร(นน.16 กก./ตัว) สุกรขุน ลูกเป็ดเนื้อ เป็ดเนื้อ  
2.90 บาท/ฟอง
3.00 บาท/ฟอง
2,600 (+-80) บาท/ตัว 80 บาท/กก. 36.00 บาท/ตัว 60.00  บาท/กก.