บริษัทในกลุ่ม

     บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
48 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทร 0-2814-3480-9 แฟกซ์ 0-2429-2811
อีเมล์: hr@tfm-g.com
คลิกดูแผนที่..
     
  บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด
61 หมู่ 3 ถนนสายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร ตำบลบ่อสุพรรณ
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
โทร 08-9254-3682-4 แฟกซ์ 0-3548-1268
อีเมล์ : hr@f-ffood.com เว็บไซต์: www.f-ffood.com
คลิกดูแผนที่..