-ติดต่อเรา-

                                       
          ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์       Email :   hr@tfm-g.com       Tel.   0-2814-3480-9  
                                       
          ฝ่ายระบบสารสนเทศ       Email :   is@tfm-g.com       Tel.   0-2814-3480-9  
                                       
          ฝ่ายบริหารธุรกิจ       Email :   business@tfm-g.com       Tel.   0-2420-7463-4  
                                       
          ฝ่ายขายและบริการ       Email :   sales@tfm-g.com       Tel.   0-2814-3480-9  
                                       
          ฝ่ายควบคุมคุณภาพ       Email :           Tel.   0-2814-3480-9  
                                       
          ฝ่ายจัดซื้อ       Email :   purchase@tfm-g.com       Tel.   0-2814-3480-9  
                                       
          ฝ่ายโรงงาน       Email :   engineering@tfm-g.com       Tel.   0-2420-7463-4  
                                       
          ฝ่ายบัญชีและการเงิน       Email :   account@tfm-g.com       Tel.   0-2814-3480-9  
                                       
          ฝ่ายบัญชีสำนักงานสาขา       Email :   Psomchit@tfm-g.com       Tel.   0-2814-3480-9